ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ Learning Leap Co.,Ltd.


 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ บริษัท เลิร์นนิ่งลิพ จำกัด Learning Leap Co.,Ltd. ณ ห้องสโมสรอาจารย์ (อาคาร E ชั้น 2) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในการลงนาม และทางด้านของ Learning Leap Co.,Ltd.  ได้รับเกียรติจาก Mr. Howard Yuhao Wu  เป็นตัวแทนจาก Learning Leap Co.,Ltd. ในการลงนาม ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทาง Learning Leap Co.,Ltd. มีโครงการรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยการเลือกทำความร่วมมือในครั้งนี้เพราะมีความมั่นใจชื่อเสียงด้านเทคโนโลยี หลักสูตรที่ได้คุณภาพ และศักยภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

<< ย้อนกลับ