ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศรา อินทรจันทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562  ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII 

 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2562  ยังความปลาบปลื้มยินดีมาสู่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นอเนกอนันต์นั้น  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยดอกไม้ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันขับร้องเพลง สดุดีพระแม่ไทย”  การอ่านบทอาศิรวาทและประพันธ์ โดยอาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และพิธีลงนามถวายพระพร โดยประชาคมมหานครพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

<< ย้อนกลับ