ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมี ท่านอาจารย์พรพรรณ  โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

<< ย้อนกลับ