ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นประธาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII 

 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   มหิศรภูมิพลราชวรางกูร    กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา-ธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562  ยังความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นอเนกอนันต์นั้น  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยดอกไม้ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันขับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”  การอ่านบทอาศิรวาทและประพันธ์ โดยอาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และพิธีลงนามถวายพระพร โดยประชาคมมหานครพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

 

 

​​​​​​​

 

 

 

<< ย้อนกลับ