ข่าวสาร กิจกรรม

“ทุนรักและห่วงใยจากใจ MUT”


 

 

คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “ทุนรักและห่วงใยจากใจ MUT” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาทุน ทุนเรียนดี ทุนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้พบปะนักศึกษาทุน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  โดยมีท่านอาจารย์พรพรรณ  โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธี  ณ อาคาร MAHANAKORN The Museum of Arts & Technology (MMAT)

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

 

<< ย้อนกลับ