ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธี “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562


พิธีไหว้ครู  2562

ภาพแห่งความสุข…รอยยิ้มของทั้งอาจารย์และนักศึกษาเกิดขึ้นอีกครั้งที่รั้วมหานคร แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่เราทุกคนก็ระลึกและเก็บเอาความรู้สึกนั้นมาอมยิ้มกันได้ทุกเวลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด พิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยในงานนี้มีนักศึกษาเข้ารวมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก....โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.สุเจตน์  จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

<< ย้อนกลับ