ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการนิยมไทย มหานครชน แต่งไทยทุกศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัด ”โครงการนิยมไทย มหานครชน แต่งไทยทุกศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2561" ชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่งชุดไทยทุกวันศุกร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ