ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ RDC 2019 ระดับประเทศ


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับ นาย พรฏวิษย์ แซ่ฉาย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หนึ่งในสมาชิกทีมสามย่าน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (RDC 2019) ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นางสาวอรทั้ย นาโนน วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 และ นางสาว มินตรา ยะรังวงษ์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น ชั้นปีที่ 2

โครงการนี้จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และผู้สนับสนุนอีกมากมาย กิจกรรมมุ่งนันการสร้างทักษะและการพัฒนาไอเดีย โดยจำลองจากการทำงานจริงที่ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา แบ่งปั้นความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิดโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้โครงคารดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest RoBoCon: IDC RoBoCon ระดับนานาชาติ

<< ย้อนกลับ