ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัด”กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562  ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้พร้อมใจกันใส่เสื้อในโทนสีม่วง ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ