ข่าวสาร กิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ James Cook University, Townsville Australia


โครงการ “นักศึกษาแลกเปลี่ยน” เป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ James Cook University, Townsville Australiaเพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนบุคลาการ นักศึกษา รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ในปี2559 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจาก School of Veterinary Science, JCU  ที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีทั้งสิ้น 7 คน โดย เน้นการฝึกปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนของทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ James Cook University  ในด้านของ ม้า สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ในส่วนของนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าร่วมฝึกงาน ทั้งสิ้น 6 คน ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจาก นักศึกษาทั้งสองสถาบัน

 
     
 

น.ศ.สพ. อัษฎา ปุริสพันธ์ นักศึกษาสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปี 2562 กล่าวว่า ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการศึกษาที่ James Cook University ถึงเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ เพราะมหาวิทยาลัยฯให้สำคัญกับ นักศึกษา ทุกคนสามารถติดต่อ อาจารย์ ได้ตลอดเวลาผ่านทาง E-mail  และยังสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องที่สงสัย ตลอดจนสามารถวิจารณ์การสอนได้อย่างตรงไปตรงมา ทำให้ อาจารย์ สามารถปรับตัวเข้าหา นักศึกษาได้ตรงจุด และเกิดความราบรื่นสุดๆไปเลยครับ ทำให้การศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ นี้ดีจริงๆสมกับคำ  ร่ำลือ การเรียนการสอนก็ยากพอๆกัน แต่เค้ามีหลักในการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ แม้จะเป็น นักศึกษา ต่างชาติก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก

 
     
 
     
 
     

 

 

<< ย้อนกลับ