ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร “ชวนปิดไฟ #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต Earth Hour 2019”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร “ชวนปิดไฟ #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต  Earth Hour 2019”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เชิญชวนชาวมหานคร “ปิดไฟ #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต  Earth Hour 2019” ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตังแต่เวลา 20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อช่วยกันประหยักพลังงานและลดสภาวะโลกร้อน  ร่วมกับ Enco และอีก 7,000 เมืองทั่วโลก

กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour)” เริ่มครั้งแรกในปี 2550 และกรุงเทพฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งแรกในปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ ในปี 2561 มีองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม 121 แห่ง ในช่วงที่มีการปิดไฟ 1 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 2,002 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินประมาณ 7,860,000 บาท แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,026 ตัน ทั้งนี้ หากนับรวมการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2551 - 2561 สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ 10,259 ตัน เป็นเงิน 64,780,000 บาท เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ชาวมหานครสามารถทำได้ มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อโลกใบนี้

<< ย้อนกลับ