ข่าวสาร กิจกรรม

ศูนย์วิจัย MASI ร่วมแสดงงานวิจัย ในงาน Cobra Gold 2019


ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมแสดงผลงานวิจัย หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และ หุ่นยนต์สำรวจและสอดแนม ในงานคอบร้าโกลด์ 2019 ซึ่งถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลเรือเอก ฟิลิป เอส เดวิดสัน (Philip S. Davidson) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์2019 

 

 
     
 
     

        ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยทีมนักวิจัยจาก ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ และยังได้รับมอบเหรียญที่ระลึกจากพลเรือเอก ฟิลิป เอส เดวิดสัน เป็นการแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้นำหุ่นยนต์เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสำคัญในการสร้างสรรค์งานวิจัย นวตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ