ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คว้ารางวัลจากการแข่งขัน“โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561”


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Classic จากการแข่งขัน “โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม อาคาร สยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 สถาบัน มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งถือว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็น 1 ในทีมที่ได้รับรางวัล

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง ครอบครัว คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

 
 
 
 
 

 

 

 

<< ย้อนกลับ