ข่าวสาร กิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อน/2561 หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การตลาด, การจัดการ, และการเงิน รุ่นที่ 35 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 31 มีนาคม 2562 รับส่วนลดค่าเทอมเทอมแรก 10% ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมาก การันตีคุณภาพการศึกษา   มาเปิดวิสัยทัศน์ก้าวสู่ยุคดิจิทัลไปด้วยกัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mba.mut.ac.th หรือ โทร 02-9883655 ต่อ 2128

 
 
 
 

 

<< ย้อนกลับ