ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดบริการห้องสมุดโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุด จนกลายเป็นห้องสมุดโฉมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมหาวิทยาลัยฯเทคโนโลยีมหานครได้เข้าไปใช้บริการ รวมถึงยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ โดยวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในการเปิดห้องสมุดโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ ณ สำนักหอสมุดอาคาร D ชั้น 2 นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
 
 
 
 

 

<< ย้อนกลับ