ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มอบเงินสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มอบเงินสนับสนุนของขวัญในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้กับสถาบันการศึกษาในย่านชุมชนเขตหนองจอกรวมทั้งสิ้น 28 สถาบัน โดยมี ดร.ดำรงค์ สมมิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการสำนักคณบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในการต้อนรับและมอบเงินสนับสนุน  ณ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั้ง 28 สถาบันเข้ารับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

 

<< ย้อนกลับ