ข่าวสาร กิจกรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีการจัดแสดงผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ การผสมเทียมแพะ

นอกจากนี้ยังมีผลงานจากส่วนงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม , รถไถอัจฉริยะ และ ระบบสมาร์ทฟาร์ม ผลงานของศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) คือ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด

 

และผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่ 4 คือ เครื่องฟักไข่ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์

 

 

 

ซึ่งผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงถือเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อชาวชุมชนหนองจอก เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยครั้งนี้มี ดร.นริศรา     อินทรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมด้วย รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดร.ดำรงค์ สมมิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการสำนักคณบดี และ คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีให้การต้อนรับ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นกันเองพร้อมพูดคุยซักถามด้วยความสนุกสนาน

 

<< ย้อนกลับ