ข่าวสาร กิจกรรม

คณาจารย์และนักวิจัยจาก Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


คณะคณาจารย์และนักวิจัยจาก Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี ดร.ดำรงค์ สมมิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการสำนักคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วย Dr.Peter B.Yim ผู้อำนวยการสำนักงานหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมในส่วนของ

 

ส่วนที่ 1 ศูนย์วิจัยดาวเทียมของมหาวิทยาลัย ฯ

ส่วนที่ 2 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI)

 

ส่วนที่ 3 ห้องปฏิบัติการ (Lab) Cooking Science 

ส่วนที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ส่วนที่ 5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

ส่วนที่ 6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 

<< ย้อนกลับ