ข่าวสาร กิจกรรม

พูดคุยกับ “พี่ต่อ ภัทราพร สังข์พวงทอง” พิธีกรชื่อดังแห่งรายการ “กบนอกกะลา”


พูดคุยกับ พี่ต่อ ภัทราพร สังข์พวงทองพิธีกรชื่อดังแห่งรายการ กบนอกกะลา

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-58/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-58/1.jpg

 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะการนำเสนอเเละการพูดให้กับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีพิธีกรชื่อดัง ภัทราพร สังข์พวงทอง (พี่ต่อ) แห่งรายการ กบนอกกะลา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
 

(ชมภาพบรรยายกาศได้ที่ http://www.mut.ac.th/page.php?c=news&id=48)


ก่อนที่จะเข้าสู่การอบรม ณ อาคารไฟฟ้ากำลัง ทางสำนักประชาสัมพันธ์ได้มีโอกาสต้อนรับ พี่ต่อ และได้พูดคุยถึงแนวคิดต่าง ๆ และการดำเนินชีวิตที่ทำให้ พี่ต่อ ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ซึ่งแน่นอนว่า ได้แนวคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตมากมาย ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน
เมื่อถามถึงเรื่องการพูดกับสายอาชีพต่าง ๆ พี่ต่อ ให้ความเห็นว่า การพูดสำคัญมาก ทุกอาชีพต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่การพูด เพราะก่อนที่เราจะได้ประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น ต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าทำงาน ดังนั้นเราต้องใช้การพูดเป็นประตูด่านแรกสู่ความสำเร็จอยู่แล้ว และทุกอาชีพก็ต้องใช้การพูดเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยกันทั้งนั้น ยกตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะทั้ง 4 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือ

ด้านวิศวกรรม: ใช้การพูดเพื่อขายงาน นำเสนอโครงการแก่บริษัทหรือลูกค้า
ด้านคอมพิวเตอร์ ไอที: ใช้การพูดเพื่อติดต่อ สื่อสาร รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน
ด้านบริหาร: ใช้การพูดในการค้าขาย นำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ
ด้านสัตวแพทย์: ใช้การพูดในการสื่อสารกับเจ้าของหรือผู้ดูแลสัตว์ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารที่สำคัญกับชีวิตสัตว์

และเมื่อพูดถึงเรื่องอาชีพการงานแล้ว พี่ต่อ ให้ความเห็นในเรื่องของการเลือกงานด้วยว่า เราไม่ควรเลือกงาน เพราะงานทุกอย่างมีคุณค่าต่างกัน ถ้าทำงานที่เราไม่ชอบบ้าง จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ทำให้เราเก่งขึ้น มีความรู้และความสามารถกว้างขึ้นด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-58/3.jpgสุดท้าย ก่อนที่จะเข้าสู่การอบรม พี่ต่อพูดถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศดีมาก มีธรรมชาติ มีสีเขียว ไม่มีมลพิษ มีพื้นที่โล่ง ๆ ให้นักศึกษาได้นั่งคุย นั่งคิดด้วยกัน เหมาะกับวัยที่กำลังศึกษา ทำให้นักศึกษาได้มีเวลาเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ทำให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งความสุขสำคัญมาก เพราะจะทำให้กระบวนการเรียนรู้เปิดกว้าง มีความยินดีที่จะรับรู้ ฝึกฝน และเปิดใจกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกับครู อาจารย์ หรือเพื่อน ดังนั้น ที่นี่ ถือเป็น มหาวิทยาลัยที่เหมาะมากๆ ในการเรียนรู้
 

มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำคัญที่สุด ... เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ ... เพื่อความสุขในวัยเรียน !!
 


คลิปคุยกับพี่ต่อ จากรายการ กบนอกกะลา

 

<< ย้อนกลับ