ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่นจากในหลวงรัชกาลที่ 10


นายคำสอน ประชุมรักษ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ชั้นปีที่ 4 ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.84 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 
 
 

 

 

<< ย้อนกลับ