ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งเสริมการเรียนการสอนที่จับต้องได้ผ่านอุปกรณ์จริง


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดซื้อแขนกลหุ่นยนต์ KUKA โมเดล KR 3 R540 ซึ่งในขณะนี้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ของโลก ผลิตโดย บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนำมาใช้กับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ(IBM)  โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้แขนกลหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาอีกด้วย

 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ