ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “ค่ายเพื่อน้องครั้งที่ 11” สร้างสรรค์การศึกษาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างคนดีคืนสู่สังคม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครร่วมกับชมรม “เพื่อน้อง” จัดกิจกรรม “ค่ายเพื่อน้องครั้งที่ 11”ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมครั้งนี้มี ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมสร้างสะพานไม้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการออกค่ายครั้งนี้ด้วยตนเอง ร่วมด้วย ดร.นริศรา อินทรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ค่ายเพื่อน้องครั้งที่ 11” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและชมรม “เพื่อน้อง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดขึ้นเพราะเราสร้างสรรค์การศึกษาที่ยั่งยืน ทั้งยังพร้อมสร้างคนดีคืนสู่สังคม

 

 

 
     
 

 

 

 

<< ย้อนกลับ