ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน “งานวิศวกรรม 61 (Engineering Expo 2018)”


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมโชว์นวัตกรรมในงานวิศวกรรม 61 (Engineering Expo 2018) ภายใต้คอนเซ็ป “Business Transformation ถอดรหัสความสำเร็จให้ธุรกิจในยุคดิจิตัล” เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไป เข้าถึงความสำคัญของอาชีพวิศวกร, สร้างโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน, เพื่อให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาและนักเรียน เข้าถึง เข้าใจอาชีพวิศวกรและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความคิดและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในมวลรวมของประเทศในระยะยาว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมแสดงผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และ หุ่นยนต์สำรวจและสอดแนม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2561 ณ  ไบเทค บางนา นอกจากนี้ TNN 24 ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ RV1 (หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ