ข่าวสาร กิจกรรม

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ (IYRA) จัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนทั่วโลก “International Youth Robot Compe


สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ (IYRA) และ ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำริ จัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนทั่วโลก “International Youth Robot Competition (Thailand) 2018” ภายใต้แนวคิด Inspiration Starts Here ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และผลักดันเยาวชนผู้มีความสามารถให้ก้าวสู่เวทีระดับ โลก โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

<< ย้อนกลับ