ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “การแข่งขันทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 19”


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “การแข่งขันทางวิศวกรรมศาสตร์       ครั้งที่ 19” ณ อาคาร MII มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาโดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่ง คือ ส่วนที่ 1 Lean game ทำให้เข้าใจระบบ Lean มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางอุตสาหการและโลจิสติกส์ ส่วนที่ 2 Slow Roll เป็นการทดสอบความเฉื่อย จากแนวคิดทางฟิสิกส์ ส่วนที่ 3 Davinci Code เป็นกิจกรรมลับสมองที่ทายคำตอบทางวิศวกรรมศาสตร์จากภาพที่เห็น     ส่วนที่ 4 MUT Hero หน่วยพิทักษ์ไข่ และ ส่วนสุดท้ายส่วนที่ 5 กิจกรรมการแข่งขันรถบังคับที่นักศึกษาช่วยกันทำทดสอบความเร็วและความแม่นยำ

กิจกรรมทุกส่วนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดขึ้น เป็นการฝึกทักษะทางด้านต่างๆ อาทิเช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิด วิเคราะห์ วางแผน เป็นต้น นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษาจริงๆ การเรียนยุนี้จึงเป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่ออักต่อไป

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ