ข่าวสาร กิจกรรม

MUT จุดประกายความคิด Internet of things 4.0 ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ในงาน MUTalk 5


ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(โทรคมนาคน/สารสนเทศและการสื่อสาร) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “MUTalk 5” ภายใต้หัวข้อ Internet of things 4.0 ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ  ณ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผ่านมา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย

ท่านแรก   ดร.ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บรรยายเรื่องของ “NETPIE : Network Platform for Internet of Everything (cloud platform) และ Coding KidBright” ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี NETPIE ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับ IoT (Internet of Thing) และการนำเทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดธุรกิจแบบยั่งยืน ทำให้นักศึกษาที่เข้าฟังได้รับความรู้ด้านนี้ได้เป็นอย่างมาก

ท่านที่สอง มาในคอนเซ็ปต์ “เอาที่สบายใจเลย” อะไรคือความสบายใจที่แท้จริงในชีวิตทุกคนอยากมีความสุขใจ สบายใจ...อะไรคือคำตอบ คุณแอน-นันทนา บุญหลง นักแสดงและครูฝึกสอนการใช้เสียง ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลง ช่วยสร้างพลังงานด้านบวกให้ผู้ที่เข้าฟังได้มากจริงๆ

ท่านสุดท้าย อาจารย์จิรายุ ตระกูลเขียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับหน้าที่วิทยากรในหัวข้อ “เทคนิคการดึงดูดให้นักศึกษาเข้าเรียน” ซึ่งให้แง่คิดกับนักศึกษาและสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับอาจารย์ผู้สอนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในครั้งนี้

“MUTalk 5” ครั้งนี้ต่างได้ประโยชน์ในหลายแง่มุมจากวิทยากรทุกท่าน ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในสังคม หรือการเข้าถึงนักศึกษาในยุคนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ