ข่าวสาร กิจกรรม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมเยียนพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี อาจารย์เกรียง  อิมามี ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ ดร.ดำรงค์ สมมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการสำนักคณบดี ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และ  คุณจินตนา  จันทร์บำรุง กรรมการอาสาและเจ้าหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานมอบโอวาทพร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10

 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ