ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT TOUR)


นักศึกษาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT TOUR) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยมี อาจารย์   คงณัฐ รัตนรังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับ มีคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าเยี่ยมชมจำนวน 152 คน การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้เห็นถึงลักษณะการเรียนการสอนรวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนในสถาบันของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

ในช่วงเช้านักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการ สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในส่วนของ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น , ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) และ เยี่ยมชมห้อง Machine Room (แขนกล) ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI)

ช่วงบ่ายนักศึกษาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้เข้าเยี่มยชมในส่วนของคณะวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ฐานเตาเผาไหม้ชีวมวล  ฐานที่ 2 ฐานกลศาสตร์ของไหล ฐานที่ 3 ฐานพลศาสตร์ความร้อน    และฐานที่ 4 ฐานกลศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ยินดีเปิดให้ทุกๆสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมทั้งในส่วนของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาต่อในอนาคตได้อีกด้วย

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ