ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด Smart Automation 4.0


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด” หรือ SMART AUTOMATION 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2561 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความชำนาญเกี่ยวกับการควบคุมด้วย PLC ในระบบอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริคแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออโต ไดแด๊กติก จำกัด  

ผลการแข่งขันนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อม PLC Mitsubishi รุ่น Fx5U จำนวน 1 ตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์  คงประเวช สาขาเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น ชั้นปีที่ 1 และนาย ธัญญรัตน์  หงษ์คงคา สาขาเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย สังกัดสถาบันนวัตตกรรมมหานครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สิ่งที่นักศึกษาได้มากกว่ารางวัลจากการแข่งขันนี้คือ ประสบการณ์ ที่นักศึกษาสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการเรียนของตนเอง และยังสามารถไปต่อยอดกับการประกอบอาชีพหรือประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตอีกด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเชื่อว่าความรู้นั้นสามารถหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ถ้าพร้อมที่จะคว้ามา

 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ