ข่าวสาร กิจกรรม

เปิดประเด็น “วิกฤตมหาวิทยาลัยไทย” ผ่านรายการข่าวสามมิติ ม.เทคโนโลยีมหานคร เน้นสาขาเฉพาะทาง คงคุณภาพ


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 รายการข่าวสามมิติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำเสนอสกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หัวข้อ “วิกฤตมหาวิทยาลัยเอกชนไทย” จากปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดน้อยลงของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง ปัญหานี้จะนำไปสู่อะไรบ้างและมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวรายการข่าวสามมิติ  โดยมีคุณกิตติ สิงหาปัด พิธีกรรายการข่าวสามมิติถึงประเด็นนี้ว่า การเกิดของจำนวนประชากรที่น้อยลง รวมถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดใหม่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งรัฐบาลและเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น  จากอดีตจุดเริ่มต้นของการมีมหาวิทยาลัยเอกชน เกิดจากการรองรับจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ  แต่ปัจจุบันจำนวนประชากรวัยศึกษามีจำนวนที่ลดลงต่อเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยเอกชนเริ่มเจอกับภาวะวิกฤตจำเป็นต้องปิดตัวลงหรือเลิกไปทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่การบริหารและจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ แสดงทัศนะในเรื่องนี้ว่า มหาวิทยาลัยที่จะอยู่รอดได้จะต้องมีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยที่จะทำทุกอย่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ได้มีปัญหา เพราะจำนวนนักศึกษาเท่ากับปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาที่มีความเฉพาะและตรงความต้องการของตลาดแรงงาน มาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นคณะหลักของมหาวิทยาลัย มีสาขาที่ต้องการของตลาดแรงงานบัณฑิตจบออกไปมีงานทำต่อเนื่อง ส่วนคณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยฯ เปิดทำการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการไม่ใช้เป็นการเปิดตามกระแสสังคมแต่บัณฑิตจบออกไปแล้วไม่มีงานทำ  ระบบการศึกษาต้องปล่อยให้มีการแข่งขัน สำคัญคือต้องคุมมาตรฐานให้ได้ ถ้าปล่อยให้แข่งขันโดยที่ไม่มีการควบคุมมาตรฐานจะเป็นอันตรายต่อประเทศ    

ส่วนประเด็นการลงทุนการซื้อขายมหาวิทยาลัยให้ชาวต่างชาตินั้น เป็นการนำนักศึกษาต่างชาติของประเทศเขามาเรียน แล้วสุดท้ายก็จะแย่งงานในประเทศไทยเพราะมาเรียนแล้ว ได้รู้ภาษา หลังจากนั้นก็จะมาเปิดธุรกิจที่ประเทศไทย ถ้าประเทศไทยไม่ห่วงเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไร แต่คนไทยจะอยู่อย่างไรต่อไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย  ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน เราต้องคำนึงถึงคุณภาพ  หาจุดเด่น และเพิ่มคุณภาพของจุดเด่นของตัวเองให้ได้ ถ้ารัฐบาลจะช่วยก็คือการตั้งกติกาของภาครัฐและเอกชนให้เหมือนกัน เชื่อว่าประโยชน์จะเกินในระยะยาวมากขึ้น รศ. ดร.สุเจตน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ