ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัด “โครงการอบรมการติดตั้งและประกอบแขนกลในงานอุตสาหกรรมยุค 4.0” ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัด “โครงการอบรมการติดตั้งและประกอบแขนกลในงานอุตสาหกรรมยุค 4.0” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาปวส.ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร MII ห้อง 209B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประมาณ 30 คน

        โครงการอบรมการติดตั้งและประกอบแขนกลในงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 ครั้งนี้มี คุณวรนล กิติสาธร รับหน้าที่เป็นวิทยากร ร่วมด้วย คณะนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความยั่งยืน (MASI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนในแผนกของตนเองรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

 
     
 
     
 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ