ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธี “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธี “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารกีฬาในร่ม(โรงยิม) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

“พิธีไหว้ครู” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์  เพราะ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ครูจึงเปรียบเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ มีคุณค่า และทั้งนี้เพื่อการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจในการบรรจงสร้างสรรค์ประกวดพานไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเล็งเห็นความสำคัญระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์จึงได้จัดพิธี“ไหว้ครู” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามไทยสืบต่อไป

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ