ข่าวสาร กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมการพัฒนาทักษะการนำเสนอเเละการพูด


ภาพบรรยากาศ การอบรมการพัฒนาทักษะการนำเสนอเเละการพูด

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/1.jpg

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะการนำเสนอเเละการพูด" กับพิธีกรชื่อดัง "พี่ต่อ ภัทราพร สังข์พวงทอง แห่งรายการกบนอกกะลา" ณ ตึกไฟฟ้ากำลัง ห้อง P201 ภายในงานได้รับเกีรยติจากท่าน อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม กรรมการสภาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการอบรม รวมทั้ง ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการ ได้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/12.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/2.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/13.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/4.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/5.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/7.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/8.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/9.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/10.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-10-58/11.jpg

 

หรือรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MUTmahanakorn/

 

<< ย้อนกลับ