ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII (สถาบันนวัตกรรมมหานคร) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นประธานในพิธีและเปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพรพร้อมร่วมขับร้องเพลง "เพลงสดุดีจอมราชา" ร่วมด้วย อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์  โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพิธีครั้งนี้มีคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ