ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศควบรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : RDC2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์ หาญชนะ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : RDC2018”  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   

และจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 จากทีมผู้ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยจำนวน 68 คน จาก 26 สถาบัน โดยแบ่งคละสถาบันออกเป็น 16 ทีม โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไป จากการแข่งในครั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันในครั้วนี้ จำนวน 4 คนประกอบด้วย นายธนสิทธิ์ อ่องสรุง  นายพงศภัค อารียรัตน์  นายภณุพงษ์ จิตเฉย  และนายสมศักดิ์ หาญชนะ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในนามทีม Violet ซึ่งมีสมาชิกในทีมประกอบ (1)นายสิทธิศักดิ์ ตนเล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2) นายสิปปภาส สุขผลธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3)นายแสงทอง สระทองขอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ (4)นายสมศักดิ์ หาญชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีแนวคิดในการแข่งขันครั้งนี้ว่า การออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์เน้นการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อน สร้างความพิเศษสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติคือให้สามารถปรับใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนหุ่นยนต์บังคับมือสามารถหมุนได้ 180 องศา เพื่อช่วยให้การยกของได้ง่ายขึ้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกด้วยคับ  

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก www.mtec.or.th/RDC2018 

 
     
 

 

<< ย้อนกลับ