ข่าวสาร กิจกรรม

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา-วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตแห่ง ส.ป.ป.ลาว ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ท่านวันชัย นอระแสง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา-วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตแห่ง ส.ป.ป.ลาว ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงาน   ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกล่าวต้อนรับ ท่านวันไช นอระแสง  ที่ปรึกษาด้านการศึกษา-วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตแห่ง ส.ป.ป.ลาว ประจำประเทศไทยพร้อมดูคลิปวีดีโอพรีเซนเทชั่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมฟังการนำเสนอรายละเอียดของแต่ละคณะ จากคณบดีทั้ง 4 คณะและได้ปรึกษาหารือประเด็นสำคัญต่างๆร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ท่านวันไช นอระแสง ต่อมาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์  โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นำทีมในการเยี่ยมชมทั้ง 4 คณะ รวมทั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน  ห้องปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียนการสอน  โรงพยาบาลสัตว์เล็กและโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ก่อนเดินทางกลับ

 
     
 
     
 

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ