ข่าวสาร กิจกรรม

รศ. ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย เข้าร่วมประชุม APSCO องค์การด้านเทคโนโลยีอวกาศ


รศ. ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย อาจารย์สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในนาม Program Management Team (PMT) จากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม the APSCO Student Small Satellite (SSS) Project System CDR Meeting on SSS-1 Microsatellite and SSS-2A CubeSat, PRR&PDR Meetings on SSS-2B CubeSat ร่วมกับตัวแทนจากประเทศสมาชิก APSCO (Asia-Pacific Space Cooperation Organization) ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ,จีน, อิหร่าน, มองโกเลีย, ปากีสถาน,เปรู, ตุรกี และไทย เมื่อวันที่ 16-25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ กรุงอังการา ประเทศสาธารณรัฐตุรกี

โดย APSCO เป็นองค์การเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอวกาศแก่ประเทศสมาชิก โครงการ APSCO Student Small Satellite (SSS) ได้รับการอนุมัติจากประเทศสมาชิกให้เริ่มดำเนินการขึ้น ในเดือนตุลาคม2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการจัดสร้างดาวเทียม 3 ดวง ประกอบไปด้วย Microsatellite 1 ดวง (SSS-1) และ CubeSat 2 ดวง (SSS-2A and SSS-2B) รวมทั้งทำการฝึกอบรมทักษะทางด้านการสร้างดาวเทียมให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาและช่วยพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอวกาศให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก โดยประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดสร้างดาวเทียม SSS-2B CubeSat ร่วมกับประเทศตุรกี จากการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก Scientific and Technical Research Council of Turkey-Space Technologies Research Institute (TUBITAK-UZAY) มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสริมองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบของดาวเทียมทั้งสามดวง ในการประชุมครั้งนี้ รศ. ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมในการประชุม

 

 

 

<< ย้อนกลับ