ข่าวสาร กิจกรรม

ดร.ชโรธร จินดารมย์ เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี


ดร. ชโรธร จินดารมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  รับเชิญไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาชีพ โดยเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีบริษัท CK Power จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา

โดยทางบริษัท CK Power จำกัด (มหาชน) พาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ณ สปป.ลาว เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี นั้น มีการชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง โดยสาเหตุเกิดจาก การที่ประเทศเพื่อนบ้านของทาง สปป.ลาว ซึ่งได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา เกรงว่าการสร้างเขื่อนไซยะบุรี อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานั้น ทาง รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมมือกับ CK Power จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำอย่างจริงจัง ทำให้โครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2562

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ