ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โชว์เก๋า!!!! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในเกมการแข่งขัน "Robo Golf Hole-in-one"


นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))  ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต โดยการแข่งขันครั้งนี้มี นายอภิสิทธิ์  จรรยาวรางกูร นายพงษ์ธนากร ใยบัวทอง นายนิมิตรชัย ทำนา และ นายธัญญรัตน์  หงษ์คงคา เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งมีอาจารย์กฤษฎา  กันทะวงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทรางวัล ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน "Robo Golf Hole-in-one"

 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะมีการพัฒนาต่อยอดตนเองต่อไปทั้งในเรื่องของการเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

 

 

 

 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ