ข่าวสาร กิจกรรม

นอกจากจะมีกิจกรรม Boot Camp รู้หรือยัง...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีเปิดเทอมรอบ 2 นะ


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม Math Boot Camp เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางด้าน คณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่โดยมี ศ.ดร. จิรยุทธ์ มหัทธนกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ทำการสอนด้วยตนเองโดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร MII มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ก่อนที่จะเปิดเทอมจริงในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

หากน้องๆคนไหนที่สนใจจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แต่พลาดโอกาสในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงเปิดโอกาสให้ด้วยการเปิดเทอมรอบที่ 2 ก็คือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ดังนั้นหากผู้ใดต้องการจะสมัครและลงทะเบียนเรียนในการเปิดการศึกษารอบที่ 2 ก็สามารถทำได้ หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์โทร 02-988-4021 ถึง 4 หรือ 02-988-3655 ต่อ 1105-1107

 

 

 
     
 
     
 

`

 

<< ย้อนกลับ