ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับThai-Chinese Education Exchange Center (TCEEC)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ Thai-Chinese Education Exchange Center (TCEEC) หรือ ศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ณ ห้องสโมสรอาจารย์ (อาคาร E ชั้น 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในการลงนาม และให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฯ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนทางด้านของ Thai-Chinese Education Exchange Center (TCEEC) ได้รับเกียรติจาก Mr.Wei Guang Lei ตำแหน่ง Director of Thai-Chinese Education Exchange Center เป็นตัวแทนจาก TCEEC ในการลงนาม ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทาง TCEEC มีโครงการรับนักศึกษาชาวจีนเพื่อเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยฯ ชั้นนำของประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน นั้นแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ได้เพียงแต่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศอีกด้วย

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ