ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมภาคสนาม “Survey Camp” ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 3/2560


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาได้จัดกิจกรรมภาคสนาม Survey Camp ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่องกล้องจากสถานที่จริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานมากขึ้นและนักศึกษาจะได้ฝึกการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจัดการกับอุปสรรคที่ต้องพบเจอ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยอย่างมากเพราะสถานที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นมีลักษณะเป็นพื้นที่เรียบและไม่ค่อยมีอุปสรรคในการทำงาน แต่การที่ได้ไป Survey Camp ที่ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นักศึกษาจะได้พบเจอกับความสูงชันของภูเขา พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ แมลง รวมถึงสัตว์ป่าบ้างชนิด เช่น ช้าง กวาง ลิง เป็นต้น รวมถึงสภาพอากาศที่เป็นเรื่องที่ต้องเจอในการทำงานจริง อีกทั้งยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

<< ย้อนกลับ