ข่าวสาร กิจกรรม

สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดการคัดเลือกนักศึกษาทุนผ่านโครงการ “Brand Ambassador” ครั้งที่ 4


สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุน "ทุนสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ ปีที่ 4" (Brand Ambassador) ณ สถาบันวิจัยนวัตกรรมมหานคร (MII) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ให้เกียรติเปิดกิจกรรม และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับคัดเลือก

ทุนสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ ปีที่ 4 (Brand Ambassador) เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่ทำความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สมัครเข้ามาเพื่อแสดงศักยภาพ ความสามารถที่ตอบโจทย์ หรือตรงตามเป้าหมายและเหมาะสมกับการได้รับทุนการศึกษานี้ โดยกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็นกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักกับทุนนี้ให้มากขึ้น รวมถึงมีกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้องเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมก่อนที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

ส่วนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนักศึกษาทุกคนก็แสดงความสามารถ ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ แสดงถึงความพร้อมของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจที่มีการเตรียมการมาอย่างดี เพื่อให้ตรงใจคณะกรรมการทุกท่าน กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนครั้งนี้มีทั้งเสียงหัวเราะ และน้ำตา แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้นักศึกษาทุกคนมีก้าวแรกที่พร้อมจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ