ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม "กล้าพัฒน์" (imagination encircles the world) ประจำปี 2560 มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน


จบลงแล้วสำหรับกิจกรรม "กล้าพัฒน์" (imagination encircles the world) ประจำปี 2560  ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฯ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม "กล้าพัฒน์" (Imagination Encircles the World) มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะ Soft Skills ให้กับนักศึกษา กิจกรรมสอดแทรกการสร้างกระบวนการทางความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพ soft skills ให้กับนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เด็กใช้จินตนาการเหนือความรู้ (Imagination beyond knowledge) แล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการนำเสนอซึ่งแต่ละกลุ่มก็สามารถนำเสนอออกมาได้ดีสมกับที่เป็นนักศึกษายุค 4.0 และทีมที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้
1. ชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านจ้า 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม stg44 และ
3. รองชนะเลิศอันดับ
2  ชื่อทีม Air Bike

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีม ส่วนทีมที่ไม่ได้รับรางวัลก็ถือว่าได้ฝึกทักษะอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน และเป็นประสบการณ์ดีๆ ในวัยเรียนที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กิจกรรมดีๆแบบนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมทักษะในทุกๆด้านของนักศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้ การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดว่าการเรียนจะมีได้เพียงในห้องเรียนเท่านั้น ถ้าผู้เรียนสนใจที่จะรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก็พร้อมที่สร้างเพื่อให้คุณรู้เช่นกัน

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ