ข่าวสาร กิจกรรม

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าเข้าเยี่ยมชมกว่า 100 คน โดยกิจกรรมในช่วงแรกมีการบรรยายแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับน้องๆ หลังจากนั้นน้องๆ พร้อมอาจารย์ได้เยี่ยมชมในส่วนของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และหลักสูตร 2 ภาษา และยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันใน Lab Cooking since กับการเรียนแนวใหม่เรียนไปทำอาหารไปสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 
 
 
 
 
 
 

 

<< ย้อนกลับ