ข่าวสาร กิจกรรม

“ค่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร” (นวัตกรอาสาเพื่อน้อง) ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ


เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร” (นวัตกรอาสาเพื่อน้อง) ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ ซึ่งจัดโดยชมรมสถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษา ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 50 คน และมีนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ จำนวน12 คน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม


โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาซอฟแวร์ วางระบบเน็ตเวิร์กให้กับโรงเรียนแล้วนั้น (Hard Skills) ยังเป็นการฝึก Soft Skills ของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม เพราะต้องมีทักษะทั้งทางด้านการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอในที่สาธารณะ เพราะในช่วงเวลาหลังสิ้นสุดกิจกรรมของทุกวัน น้องๆต้องมีการออกมานำเสนอ สรุปงานสิ่งที่ทำไป ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีเหล่าคณาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 
     
 

 

เพราะครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมครั้งแรก ที่ได้รวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาได้แก่ อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์, อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์, อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบวัดคุม, อาจารย์สุทิศ องอาจ อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล และอาจารย์ศุภิสรา เรืองรจิตปกรณ์ อาจารย์ประจำสำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

   

 

โดยในการทำงานของน้องๆนั้น แบ่งเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีม Admin, Hardware, Software และ Network ซึ่งจะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่จะต้องมีการบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ทั้งในทีมเล็กและทีมใหญ่โดยน้องๆแบ่งหน้าที่กันเบื้องต้นดังนี้ ทีมAdmin ที่เป็นผู้ดูแลภาพรวม คอยดูแลเพื่อนๆทั้ง 3 ทีม ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ และคอยเก็บภาพการทำงาน และบรรยากาศตลอดการทำกิจกรรม เพื่อทำการตัดต่อ และพรีเซ้นให้แก่สปอนเซอร์

 
     
 

 

ทีม Hardware ที่จะคอยทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพภายนอกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ว่าครบถ้วนดี มีส่วนใดเสียหาย ซ่อมเบื้องต้นได้หรือไม่ และหากซ่อมไม่ได้ คอมแต่ละรุ่น รองรับกับอุปกรณ์สำรองที่เตรียมมาหรือไม่ เพื่อเตรียมส่งต่อให้กับทีม Software

 
     
 

 

ทีม Software คอยดูแลระบบ Software ของคอมพิวเตอร์ ให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ และมีความทันสมัย ให้มีความลื่นไหลและสามารถรองรับระบบ Network ได้ รวมทั้งช่วยติดตั้ง Software และสื่อการสอนให้กับคณาจารย์ที่ และช่วยดูแลความพร้อมของโน้ตบุ๊คเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป 

 

 
     
 

 

และทีม Network ซึ่งเป็นทีมที่ต้องเหนื่อยที่สุด เพราะต้องดูระบบเน็ตเวิร์กของทั้งโรงเรียน น้องๆต้องเรียนรู้วิธีการเข้าสายแลนด์ที่ถูกต้อง การจัดระเบียบสายต่างๆ รวมทั้งกล้องวงจรปิด และถึงแม้จะเกิดปัญหา แต่ปัญหาเหล่านั้น ก็ทำให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ และฝึกฝนตัวเอง เพื่อเตรียมตัวในการพัฒนาในวันข้างหน้า 

 
     
 

4 วัน 3 คืน กับการออกค่าย ที่ทำให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เรียนได้รู้ความผิดพลาด ได้นำทักษะที่ได้เรียนจากในห้องเรียน มาประยุกต์เพื่อใช้ในงานจริง เพราะแน่นอน การออกค่าย การทำกิจกรรม ต้องมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ในทางกลับกัน ก็อาจมีความเครียด และน้ำตาบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้ ก็จะอยู่ในความทรงจำของน้องๆ และคณาจารย์เสมอ

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนตราษตระการคุณ ที่คอยให้การดูแล ต้อนรับเป็นอย่างดี และต้องขอขอบคุณสปอร์เซ่อจากหน่อยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมมหานคร, MUT E-Sports – MES ,สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริษัท แลคตาซอย จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนมา ณ ที่นี้

 

 

 

 

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

   

 

<< ย้อนกลับ