ข่าวสาร กิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)


ในยุคที่การขยายตัวของภาควิศวกรรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจมีการแข่งขันกันด้วยการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคในอนาคตอาจมีความต้องการที่สูงขึ้น แต่ในกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่จะมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานกลับไม่เพียงพอ แล้วเราจะทำอย่างไร..ให้เท่าทันกับการทำงานในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเล็งเห็นว่าการเป็นนักคิดที่ดีก็ต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อการบริหารงานที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภค เราจึงเปิดสาขาใหม่ที่จับทั้งศาสตร์ทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการมารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็น “สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)”

 

การเรียนในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM) น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งหลักการของวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจนวัตกรรมในสมัยใหม่ รูปแบบการทำงานด้านวิศวกรรม เรียนรู้การใช้งานในอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมเฉพาะต่าง ๆ  ผนวกรวมกับการบริหารจัดการธุรกิจที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การบริหารงานในการทำงานว่าควรจะทำอย่างไรและสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภค และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและองค์กรได้ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ และได้รับความรู้ที่จำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเรียนเรื่องกฎหมายธุรกิจผู้ประกอบการอีกด้วย “สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)” เราต้องการให้น้อง ๆ ค้นพบและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในอนาคต เมื่อจบออกไปทำงานก็สามารถจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหาและค้นพบแนวความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างต้นแบบ การผลิต และการดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจของตัวเอง สามารถเริ่มต้นการพัฒนาและการจัดการโครงการนวัตกรรม หรือคิดริเริ่มธุรกิจที่สามารถผสานรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน

นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครต้องการให้ผู้ที่ศึกษาจบออกไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านทฤษฏี การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ มาร่วม ผสานความต่าง...สร้างโอกาสทางธุรกิจ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบที่คุณต้องการกับเรา “สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)”

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม http://www.eng.mut.ac.th/faculty-engineer-branch-aboutus-41-bachelor

<< ย้อนกลับ