ข่าวสาร กิจกรรม

เปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 18 โครงงานเด่น ผลงานดี ได้งานเร็ว พบได้ที่วิศวกรรมมหานคร


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้ง 18 “นัดพบโครงงานและงานทางวิศวกรรม”  เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมแสดงผลงานโครงงานวิศวกรรมและการแสดงความสามารถจากกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายในงาน รวมไปถึงบูธจัดหางานกว่า 34 บริษัทชั้นนำที่มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์กันถึงที่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด 10 สาขา โดยทุกผลงานต้องแข่งขันโดยการนำเสนอผลงานและตอบข้อคำถามจากคณะกรรมการ ซึ่งนักศึกษาแต่ละสาขาก็ต่างนำเสนอโครงงานของแต่ละทีมที่คิดกันมาอย่างสุดความสามารถและสู้กันอย่างเข้มข้นพร้อมเสนอแนวคิดของโครงงานและตอบคำถามกับคณะกรรมการได้อย่างดี  โดยรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานโครงการเครื่องกรองน้ำ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิสวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอได้ถูกใจกรรมการมากที่สุด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ การประกวดร้องเพลงและแข่งขันการทำหน้ากากนักร้องที่สื่อสารถึงการประหยัดพลังงานและประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์การประหยัดพลัง โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

    -รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง คือนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

    -รางวัลชนะเลิศการทำหน้ากาก คือ หน้ากากม้เลื้อย นักศึกษาวิศวกรรมจากสถาบันนวัตกรรมมหานคร(MII)   

     -รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญ คือ เพชรรัตน์ สดิ้งทอง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กับคำขวัญว่า “คนละมือ คนละไม้ ลดการใช้เกินพอดี เพื่อชาติ เพื่อชีวี เริ่มต้นที่ ตัวเราเอง ”

 

 
 
 

 

<< ย้อนกลับ