ข่าวสาร กิจกรรม

ต่อยอดความรู้ เรียนรู้จริงกับบริษัทชั้นนำ LINK Campus Cabling 2018 “Network Solution Infrastructure”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) จัด โครงการอบรมพัฒนาโครงข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณหลักสูตร LINK Campus Cabling (LCC)2018  “Network Solution Infrastructure” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อต่อยอดความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ อาทิ พื้นฐานระบบสายสัญญาณและโครงข่ายสายสัญญาณในปัจจุบัน ระบบสายสัญญาณคู่บิดตีเกลียวและสายสัญญาณแกนเดี่ยว ระบบสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ LAN Termination Workshop CCTVICATV Workshop Fiber และOptic Splice Workshop สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอขอบคุณบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) สำหรับการอบรมพัฒนาโครงข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณหลักสูตร LINK Campus Cabling (LCC) 2018  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานในยุค ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 

 
 
 

 

<< ย้อนกลับ