ข่าวสาร กิจกรรม

MUT ปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเด็กยุคดิจิตอล GEN Z จุดกระแส “ครูพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างคนพันธุ์ใหม่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร เพื่อตอบโจทย์เด็กในยุคใหม่ “Gen Z” ด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย พร้อมจุดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ จากการที่เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ของประเทศไทย ที่ปรับรูปแบบ การสอนให้เป็น Active Learning ในทุกสาขาวิชาภายใต้สถาบันนวัตกรรมมหานคร หรือ MII สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อเด็กยุคใหม่ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT เป็นบ้านหลังใหญ่ของนวัตกร ภายใต้ Tagline The Innovator’s CAMPUS

 

มาวันนี้ เราเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นกับ “ครูพันธุ์ใหม่” ทั้ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร่วมกันผนึกกำลัง ปรับรูปแบบการเรียน จาก “Teach ให้เป็น “Coach” เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และผู้เรียนสามารถคิดต่อยอดจากสิ่งที่เรียน สัมผัสความรู้จากประสบการณ์จริง และเห็นภาพได้มากขึ้น   

 

   
       
   

 

ด้วย Lifestyle ของ “ครูพันธุ์ใหม่” ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชา และทั้งความคิดที่ไม่ยึดติดในกรอบ ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าใจง่ายขึ้น ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการได้สัมผัสความรู้ได้จริงในชั้นเรียน โดยเนื้อหาในวิชาการเรียนต่างๆ ยังคงครบถ้วนเหมือนเดิม

 

 

 

Cooking Science  หนึ่งในรูปแบบการเรียนของ Active Learning เฉพาะตัวของ  MUT

 เปลี่ยนเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องสนุก ชั้นเรียนที่เป็นการรวมศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิชาเคมี เข้าด้วยกัน โดยปกติการเรียนเขียน software ของ แขนกล ในกลุ่มวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จะเป็นการเรียนใน Lab ปกติ หยิบวัตถุ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่ด้วยแนวคิดการเรียนแบบใหม่ ของ “ครูพันธุ์ใหม่” เราเปลี่ยนให้แขนกล หยิบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อใช้ในการทดลองของวิชาเคมี โดยวิชาเคมีเอง เป็นการเรียนรู้ปฏิกิริยาทางเคมีผ่านการประกอบอาหาร ซึ่งวิชาทั้ง 2 แขนงนี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำเอาวิธีคิดไปประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ “วิศวกรพันธุ์ใหม่” ที่พร้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต

 

Integrated Based Learning Classroom เด็กอยากรู้ อาจารย์จัดให้

เพื่อเข้าถึงเด็กยุคใหม่ ยุคดิจิตอล ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง อยากรู้ อยากลอง กล้าคิด กล้าทำ กับสาขาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM) กับการเรียนรู้ที่เลือกได้ ด้วยความพร้อมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอุปกรณ์ Lab ที่ทันสมัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถรองรับการเรียนแบบ “ห้องเรียนรวม” ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เห็นภาพกว้างในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านวลี #ขอเรียนด้วยคนได้ไหมครับ ผ่านการเรียนรู้ในแบบ #ครูพันธุ์ใหม่ ที่มาพร้อมกับ 30 รูปแบบการเรียนรู้ กับความรู้ที่สามารถเลือกเองได้

 

วันนี้ #ครูพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT พร้อมแล้วที่จะสร้าง #วิศวกรพันธุ์ใหม่ และ #คนพันธุ์ใหม่ สู่โลกที่ก้าวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพราะที่ MUT  #เราเรียนกันแบบนี้ !

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก แล้ววันนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2988-3655 ต่อ 1105-7

<< ย้อนกลับ